Ontdekken

Wat meet DISC®?

– Hoe u omgaat met problemen en uitdagingen
I
– Hoe u anderen beweegt en overhaalt tot uw standpunt
S
– Hoe u omgaat met veranderingen in uw omgeving
– Hoe u omgaat met regels, details en procedures

De 7 voordelen op een rijtje van DISC voor teams:

1. Als leden van een team hun eigen voorkeuren kennen en begrijpen, zullen ze doorgaans, beter met elkaar kunnen communiceren en productiever samenwerken.

2. Met behulp van DISC kan de gedragsculturele eigenschappen van een team in kaart worden gebracht worden.

3. Met behulp van DISC kan groepsgedrag verklaard worden. Irritaties en conflicten zijn doorgaans beter te begrijpen als je iets weet van iemands voor en/of afkeuren.

4. Als DISC stijlen van de teamleden bekend zijn, kunnen taken makkelijker toegewezen worden aan teamleden die daar ook goed in zijn.

5. Het gebruik van DISC kan teamleden het inzicht geven dat ook benaderingen en methodes tot een goede probleemoplossing kunnen leiden.

6. De ervaring toont aan dat teams die qua DISC voorkeuren divers zijn samengesteld het over het algemeen beter doen dan teams die eenzijdig zijn samengesteld

7.  Een goed functionerend team waarin ieder werkt vanuit zijn of haar sterke kanten en waar vertrouwen in en begrip voor elkaar hoog is, is nagenoeg onbetaalbaar!