Hoe gebruik je DISC binnen jouw team?

Wanneer je de samenwerking en communicatie binnen jouw team wil verbeteren, is DISC een zeer handige en praktische tool. In dit artikel gaan we in op de essentie van DISC binnen een team en hoe je het gebruikt binnen een team.

Wat is DISC?

DISC is een gedragsassessment en het model bestaat uit 4 persoonlijkheidsstijlen met elk hun eigen kenmerken:

  1. Daadkrachtig (rood): personen met deze stijl zijn resultaat- en doelgericht, besluitvaardig, gaan uitdagingen aan en stellen zich meestal onafhankelijk op.
  2. Interactief (geel): personen met deze stijl zijn o.a. enthousiast, optimistisch, kennen veel mensen, maken eenvoudig contact en zijn meestal verbaal sterk.
  3. Stabiel (groen): personen met deze stijl zorgen ervoor dat iedereen het naar het zin heeft, werken graag in teamverband, houden van harmonie en zorgen voor stabiliteit.
  4. Consciëntieus (blauw): personen met deze stijl houden zich graag aan de regels en procedures, en zijn zeer nauwkeurig en zijn diplomatiek in de omgang.

Waarom is kennis over DISC belangrijk in een team?

Waar mensen samen een team vormen, spelen altijd dingen die niet of wel worden uitgesproken. Het zorgt ervoor dat er soms moeilijk samengewerkt wordt of dat je elkaar niet goed begrijpt. Bovendien werken we liever samen met mensen die op jou zelf lijken, omdat ze zich hetzelfde gedragen en dezelfde overtuiging hebben. Maar wanneer je een team vormt met bijvoorbeeld voornamelijk rode profielen, dan kunnen valkuilen zijn dat er snel conflicten oplaaien of dat er concurrentiestrijd is. Het kan ook zijn dat genomen beslissingen te weinig worden geïmplementeerd. Zijn er (te)veel ‘groene’ personen in een team, dan is een mogelijke valkuil dat men te lief is als het minder gaat, waardoor er besluiteloosheid ontstaat. Zo heeft elk team met een teveel aan een bepaalde persoonlijkheidsstijl zijn valkuilen.

Met DISC bouw je aan sterker team, doordat de communicatie verbetert en men zich meer bewust wordt van zijn of haar kwaliteiten. Ook heeft het een positief effect op de onderlinge samenwerking, omdat je verschillen gaat waarderen en leert om daar gebruik van te maken. Door de juiste balans binnen het team wordt het team weerbaarder en kan het een grotere diversiteit van werk uitstekend afronden.

4 voorbeelden van hoe DISC binnen een team ingezet kan worden

  1. Bouwen aan een sterker team: door goed te communiceren met elkaar bouw je onderling aan vertrouwen, leer je elkaars sterke en minder sterke punten kennen en gebruik je elkaars kwaliteiten.
  2. DISC bij projectteams: elk project heeft een specifiek doel. Daarop stel je ook het team samen waarin voldoende variatie qua persoonlijkheidsstijlen zit om dat specifieke doel te realiseren.
  3. Een nieuw team samenstellen met DISC: bij het opzetten van een nieuw team wil je vooral zorgen voor balans, waarin elke persoonlijkheidsstijl voldoende vertegenwoordigd is om keuzes te maken, elkaar te inspireren en te motiveren, iedereen rekening met elkaar houdt en de kwaliteit in de gaten gehouden wordt.
  4. Nieuw teamlid toevoegen: wanneer je zicht hebt op de DISC profielen van de huidige teamleden, dan kun je gericht zoeken naar teamleden met aanvullende talenten. Met een aantal vragen in een sollicitatieprocedure kun je een beeld krijgen van de DISC-voorkeursstijl van iemand. 
  5. DISC bij salesteams: niet alleen ideaal om het team zelf samen te stellen, maar ook om in te spelen op de voorkeursstijlen van prospects, zodat ze overtuigd raken om juist met jouw bedrijf samen te werken.

Een uitgebalanceerd team

Voorkom dat je team uit balans is door het missen van mensen met verschillende stijlen, of dat stijlen onder- of oververtegenwoordigd zijn. Alle stijlen uit het DISC-model zijn nodig om het team optimaal te laten functioneren. Gebruik DISC om elkaars talenten optimaal in te zetten, (project)teams samen te stellen en het bespreken van (potentiële) klanten – welke ‘kleur’ heeft de klant en hoe kan deze het beste benaderd worden. Wanneer je DISC om deze manier binnen jouw team gebruikt, ga je zien dat het echt resultaat oplevert.