Waarom is teambuilding belangrijk?

In dit artikel gaan we in op het belang van teambuilding voor teams en welke resultaten je behaalt met teambuilding via DISC.

Wat is teambuilding?

Teambuilding is een proces om het team te verbeteren op het gebied van communicatie en samenwerking. Je creëert een sterkere band tussen de leden van het team. Het einddoel is om van een groep samenwerkende mensen een hecht team te maken en hier continu in te investeren. Wanneer je een gemeenschappelijk doel hebt, kun je daar als team naar toewerken en wordt ook duidelijk wat ieders rol is in het team. Dat zorgt ook voor zelfvertrouwen per teamlid, omdat inzichtelijk wordt waar je goed in bent.  

6 redenen waarom teambuilding belangrijk is

Aangezien medewerkers heel belangrijk zijn voor een organisatie, is teambuilding erg populair om hen te inspireren, te motiveren en te behouden. Je leert elkaar beter kennen, ontdekt elkaars talenten en je treedt buiten je comfortzone. Dat zorgt voor inzicht.

Hieronder 6 redenen waarom teambuilding zo belangrijk is voor een gezonde, succesvolle organisatie:

 1. Zorgt voor een hecht en positief team: successen behalen doe je samen. Een positieve en constructieve samenwerking tussen medewerkers is het geheim van een succesvolle organisatie. Door regelmatig aandacht te geven om wat nodig is om van een groep een hecht team te maken, zorgt voor groei en ontwikkeling. Wanneer er een onbalans is binnen de groep, zoals een teveel aan leiders of medewerkers die geen beslissingen durven te nemen, functioneer je als team veel minder effectief. Juist door betrokkenheid en open communicatie kunnen teams excelleren.
 2. Optimale communicatie: goede, open communicatie is belangrijk voor een productief team. Teambuilding helpt om barrières te doorbreken en laten zien hoe je zowel verbale als non-verbale communicatie gebruikt om nog beter te presteren.
 3. Vergroot plezier en enthousiasme: een positieve en plezierige werkomgeving vergroot het onderling vertrouwen, heeft een positieve invloed op de communicatie en stimuleert creativiteit. Vrij en onbevangen kunnen denken zorgt voor innovatieve ideeën en relativeert uitdagende situaties.
 4. Leiderschap is een onmisbare schakel binnen een team. Een duidelijke richting, werkwijze en structuur zijn essentieel bij het behalen van doelen. Gestructureerde teambuildingactiviteiten halen leiderschapskwaliteiten bij medewerkers naar boven en geven tools hoe je die kwaliteiten kunt inzetten.
 5. Verbinding: buiten het kantoor in een andere, inspirerende omgeving leren collega’s van elkaar. Ze ontdekken kwaliteiten waarvan zij niet wisten dat zij die hadden. Samen nieuwe dingen ontdekken en ervaren zorgt voor het wij-gevoel. Het onderling vertrouwen wordt versterkt.
 6. Vertrouwen: door teambuilding wordt het onderling vertrouwen in elkaar ontwikkeld. Door taken en oefeningen leren deelnemers meer over elkaar. Sterke en zwakke punten worden inzichtelijk. Vertrouwen maakt mensen productiever en zorgt voor een positieve sfeer.

Hoe effectief is teambuilding?

Teambuilding heeft vooral een positief effect op het sociale vlak van het samenwerken als een team; de manier waarop teamleden zich naar elkaar opstellen en de onderlinge verhoudingen. Ook als er geen duidelijke rolverdeling is binnen het team of een gebrekkige communicatie bij het uitvoeren van taken, kan teambuilding uitstekend werken. Daarom is DISC een uitstekende tool bij teambuilding. Wanneer de rollen binnen een team helder zijn en er duidelijke doelen gesteld worden, zorgt dit voor de beste resultaten.

Teambuilding met DISC

Een aantal resultaten die behaald worden na een teambuilding met DISC:

 • De deelnemers kennen hun voorkeursgedrag en communicatiestijl. Dat zorgt voor inzicht en een boost in zelfvertrouwen.
 • De deelnemers beschikken over de nodige kennis van gedrag- en communicatiepatronen – bij zowel zichzelf als anderen – waardoor er nog beter samengewerkt en gecommuniceerd kan worden.
 • Ook waarderen de deelnemers de verschillen in gedrag- en communicatiestijlen. Dit werkt opbouwend, omdat je jezelf focust op wat waardevol is in de ander.
 • Verder kunnen deelnemers hun eigen gedrag en communicatie beter afstemmen op klanten en collega’s. Dubbel efficiënt als je het ook weer naar buiten toe kunt gebruiken.
 • De diversiteit binnen teams wordt gebruikt om betere resultaten te behalen.
 • De deelnemers zijn beter in staat conflicten om te buigen naar constructieve conflicten die betere teamprestaties opleveren.
 • Heeft het team inzicht in zijn kwaliteiten en valkuilen, en ziet hoe je daaraan kunt werken.