Welke invloed heeft corona gehad op vroegtijdig stoppen bij een studie?

De uitbraak van corona heeft wereldwijd grote gevolgen gehad voor verschillende aspecten van het leven, waaronder het onderwijs. De impact van de pandemie op het vroegtijdig stoppen bij een studie door studenten is aanzienlijk geweest.

Abrupte overgang naar online onderwijs

Eén van de directe gevolgen van corona was de abrupte overgang naar online onderwijs. Veel onderwijsinstellingen schakelden snel over op online lesgeven als een manier om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Hoewel online onderwijs voordelen biedt, zoals flexibiliteit en toegankelijkheid, bracht het ook uitdagingen met zich mee. Sommige studenten hadden moeite om zich aan te passen aan de nieuwe onderwijsomgeving, vooral degenen die behoefte hadden aan directe interactie en persoonlijk contact met docenten en medestudenten. Het gebrek aan fysieke aanwezigheid op de school en in de collegezalen leidde tot gevoelens van isolatie en demotivatie, met als gevolg dat je nu ziet dat er veel studenten alsnog stoppen met de studie.

Andere gevolgen

Verder hebben studenten te maken gehad met allerlei uitdagingen die voortvloeiden uit de pandemie:

  • Gezondheidsproblemen
  • Financiële problemen
  • Stress

Velen hebben te maken gehad met ziekte, zowel persoonlijk als in hun directe omgeving, wat leidde tot verminderde motivatie en concentratie. De economische gevolgen van de pandemie hebben ook geleid tot banenverlies – vooral in bepaalde getroffen sectoren – en financiële onzekerheid bij studenten, waardoor ze gedwongen werden om hun studie op te geven om in hun levensonderhoud te voorzien.

Bovendien heeft de pandemie geleid tot verstoringen in het onderwijssysteem. Sommige studenten hebben te maken gehad met vertragingen in het curriculum, afgelaste stages en beperkte toegang tot onderwijsfaciliteiten. Deze verstoringen leidden tot een verminderde leerervaring en frustratie, wat op zijn beurt bijdroeg aan het vroegtijdig stoppen met de studie.

Maatregelen

Om de impact van de coronapandemie op het vroegtijdig stoppen bij een studie te verminderen, hebben onderwijsinstellingen verschillende maatregelen genomen. Ze hebben geprobeerd om het online onderwijs te verbeteren en te voorzien in de behoefte aan sociaal contact door virtuele studiegroepen en mentorprogramma’s aan te bieden. Bovendien hebben ze financiële ondersteuning en advisering aangeboden aan studenten die worstelen met de gevolgen van de pandemie.

De toekomst

Al met al heeft corona een aanzienlijke rol gespeeld bij het vroegtijdig stoppen van studenten bij hun studie. De overgang naar online onderwijs, de uitdagingen op het gebied van gezondheid en financiën, evenals de verstoringen in het onderwijssysteem, hebben bijgedragen aan een moeilijke studie-ervaring voor velen. Het is belangrijk dat onderwijsinstellingen blijven zoeken naar manieren om studenten te ondersteunen en hen te helpen hun studie voort te zetten, zelfs in tijden van crisis. Het inzetten van (meer) studie- en loopbaankeuzeadviseurs binnen de opleidingsinstituten kan een manier  zijn om op tijd hulp aan de studenten te bieden.