Als managementteam samenwerken en teams aansturen; hoe doe je dat vanuit je eigen persoonlijkheidsstijl uit DISC?

Een managementteam werkt samen en stuurt hun teams aan door effectieve communicatie, het stellen van doelen, het delegeren van verantwoordelijkheden en het bieden van ondersteuning. Elk lid van het managementteam brengt zijn eigen persoonlijkheidsstijl in, die kan worden begrepen aan de hand van het DISC-model. Hier volgt een beschrijving van hoe elk persoonlijkheidsstijltype vanuit DISC kan bijdragen aan samenwerking en teamaansturing.

1. Dominant (D)

Dominante persoonlijkheden zijn vaak assertief, resultaatgericht en nemen graag de leiding. Ze kunnen het managementteam aansturen door duidelijke doelen te stellen en besluitvaardig te zijn. Ze zorgen voor een efficiënte communicatie en houden de focus op de resultaten. In teamaansturing kunnen ze uitblinken in het delegeren van taken en het toewijzen van verantwoordelijkheden.

2. Invloedrijk (I)

Invloedrijke persoonlijkheden zijn meestal enthousiast, sociaal en communicatief vaardig. Ze kunnen het managementteam aansturen door een positieve en inspirerende sfeer te creëren. Ze zijn goed in het motiveren van hun teamleden en het stimuleren van samenwerking. Ze brengen vaak nieuwe ideeën en perspectieven in, en kunnen het team aanmoedigen om risico’s te nemen en innovatief te zijn.

3. Stabiel (S)

Stabiele persoonlijkheden zijn doorgaans betrouwbaar, geduldig en ondersteunend. Ze dragen bij aan de samenwerking in het managementteam door een harmonieuze werkomgeving te bevorderen. Ze zijn goed in luisteren naar anderen en bieden emotionele steun. In teamaansturing kunnen ze zorgen voor stabiliteit en continuïteit, en zijn ze vaak goede bemiddelaars bij conflicten.

4. Consciëntieus (C)

Consciëntieuze persoonlijkheden zijn meestal nauwkeurig, analytisch en georganiseerd. Ze kunnen het managementteam aansturen door structuur en de efficiëntie van het proces te waarborgen. Ze zijn goed in het ontwikkelen van systemen en procedures om het werk te stroomlijnen. In teamaansturing kunnen ze de teamleden helpen hun werk op een gestructureerde en georganiseerde manier uit te voeren.

DISC een waardevol kader

Het succesvol samenwerken van het managementteam vanuit hun persoonlijkheidsstijl vereist begrip en respect voor elkaars verschillende benaderingen. Door elkaars sterke punten te benutten en eventuele zwakke punten aan te vullen, kan het managementteam een krachtig leiderschapsfront vormen en effectief zijn in het aansturen van hun teams. Het DISC-model biedt een waardevol kader om deze persoonlijkheidsstijlen te begrijpen en optimaal te benutten voor een succesvolle teamdynamiek en prestaties.

Wil je binnen jouw managementteam ook leren elkaars sterke punten te benutten en zwakke punten aan te vullen? Volg dan onze DISC training voor teams. Wil je hier graag meer over weten, neem dan contact met ons op.